Turveurakointi

Turve kuuluu merkittävimpiin kotimaisiin energiateollisuuden raaka-aineisiin. Me hoidamme turveurakat pitkän kokemuksen tuomalla varmuudella ja ympäristön huomioivalla osaamisella.

Turve on rikkaus jalkojemme alla

Suomessa olosuhteet turpeen muodostumiselle ovat erittäin suotuisat, minkä takia turvetta kehittyy jatkuvasti lisää. Turvevarojen suuruutta kuvaa hyvin se, että koko maan pinta-alasta soita ja turvemaita on miltei kolmasosa, joka on määrällisesti yli 9 miljoonaa hehtaaria. Turvetoimialan vuosittainen arvo kansantaloudelle onkin arvioitu reilun 500 miljoonan euron arvoiseksi. Mielenkiintoisesti turpeen osuus energiantuotannosta on kuitenkin vain noin 6-7 prosenttia.

Lyhyt tietopaketti turpeesta

 • Turve on suokasvien jäännöksistä hapen puutteen ja runsaan veden vuoksi epätäydellisesti hajonnutta eloperäistä maa-ainesta
 • Suomen suotuisissa olosuhteissa turvetta muodostuu jatkuvasti lisää
 • Polttoaineena turve on kotimainen vaihtoehto kansainväliselle kivihiilelle
 • Turvetta on käytetty 2010-luvulla energiantuotannossa noin 18 terawattituntia (TWh) vuodessa
 • Kausiluonteinen turvetuotanto ajoittuu toukokuun puolivälistä syyskuun alkuun
 • Turve lisää huoltovarmuutta, sillä lämmön- ja sähköntuotanto on mahdollista myös talvella, kun ei tuule tai paista.

“Yhtenä Suomen suurimmista turveurakoitsijoista Team Juntunen on todellinen turpeen moniottelija; turveurakoinnista aina turpeen kuljettamiseen ja turvetuotannossa tarvittavien koneiden sekä laitteiden valmistamiseen, Team Juntuselta löytyy kattavat ratkaisut turvealan tarpeisiin.”

Team Juntunen – turveurakoinnin mestarit

Turvealalla on tapana sanoa, että kaikki alkaa auringosta. Ennen kuin suokasvit maatuvat turpeeksi, ne saivat voimansa auringosta. Samasta auringosta, joka turpeen kuivausvaiheessa auttaa vähentämään turpeen kosteuden 70–80 prosentista noin 40 prosenttiin. Toimimme useilla turvetuotantoalueilla, ja toimitamme turvelähetykset tilaajan osoittamiin voimalaitoksiin vuoden ympäri. Kun yhdistämme korkeatasoisen teknologian ja turveosaamisen jo toisessa polvessa, asiakkaamme saavat taatusti parasta mahdollista vastinetta rahoilleen.     

Miksi Team Juntunen kumppaniksi?

 • Osaava henkilöstö
 • Yksi Suomen suurimmista turveurakoitsijoista
 • Kokemusta turve- ja kuljetusalalta jo toisessa polvessa
 • Monipuolinen, laaja kone- ja kuljetuskalusto
 • Oma konepaja takaa korkeatasoisen teknologian
 • Innovatiivinen, avoin ja kiinnostunut uudesta teknologiasta
 • Maaseudulla työllistävä itsenäinen yritys

Turveurakointia ympäristöä kunnioittaen

Turvetuotannossa otamme erittäin tarkasti huomioon vesistön kuormituksen, pöly- ja meluhaitat sekä eläinten ja eliöiden elinolot. Valumavesien puhdistamiseksi olemme rakentaneet ojien ja altaiden järjestelmän, josta vedet pumpataan ravinteita ja kiintoaineita sitovaan pintavalutuskenttään. Tuotantoalueiden jälkikäyttö on myös tarkoin suunniteltua ja vaihtoehtoja löytyy maatalouskäytöstä ennallistamiseen ja kaikkea niiden väliltä.

Metalli taipuu konepajalla

Team Juntusen konepajalla kunnostetaan, korjataan sekä modernisoidaan turvetuotannossa, maarakentamisessa ja maataloudessa tarvittavat koneet ja laitteet.

Lue lisää